Start Regulamin

Regulamin świadczenia usług

Realizacja zamówień

Realizacja zamówień na nasze wyroby w przypadku dokonania zakupu wraz z jego opłaceniem do godziny 12.00 danego dnia roboczego, powoduje wysłanie przesyłki w ten sam dzień roboczy i jest dostarczana w kolejnym dniu roboczym.W szczególnych przypadkach wspomniany termin może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.

Koszty przesyłki

Przesyłki krajowe: Kurier DPD (przedpłata) – 18 zł netto Kurier DPD (płatność przy odbiorze) – 23 zł netto

Obsługa płatności

Płatności internetowe obsługiwane są przez Przelewy24.

Ochrona Danych Osobowych

Sprzedawcą produktów jest firma TEKPAR, o numerze NIP : 599-298-06-87Podane przez Klienta dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

Dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie firmie obsługującej płatności internetowe związane z zamówieniem Klienta oraz firmie kurierskiej dostarczającej zamówienie Klienta.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie.

Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres wskazany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń z tytułu umowy sprzedaży.

Jeżeli Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odstąpienie od umowy

Klient ma prawo anulować zamówienie do czasu otrzymania wiadomości z potwierdzeniem, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji. Anulacji dokonuje się poprzez wysłanie maila na adres tekpar@op.pl

Reklamacje

Reklamacje w zakresie jakości wykonanych usług należy zgłosić na adres tekpar@op.pl. W mailu zwrotnym Klient zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji, która powinna nastąpić w ciągu 5 dni roboczych.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji firma TEKPAR ponownie zrealizuje reklamowany produkt na własny koszt a także bezpłatnie dostarczy towar Klientowi.Reklamacje dotyczące uszkodzeń w transporcie będą uwzględnione tylko w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności dostarczającego ją kuriera.Niezgodność barw wydruku z barwami zdjęcia na monitorze Klienta nie może być podstawą zgłoszenia reklamacji.

Inne postanowienia

Odpowiedzialność firmy TEKPAR z tytułu wad ograniczona jest do wartości zamówienia.Przesyłając zdjęcie do druku Klient potwierdza, że dysponuje prawem do jego powielania.firma TEKPAR przyjmuje pliki od Klienta jedynie w celu realizacji jego zlecenia.Pliki nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu, ani też nie zostaną udostępnione osobom postronnym.